linkedin facebook linkedin facebook nod32

Yangi hind himoyasi Karpov va Spasskiy Spartakiada Riga 1975

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2015-08-10

Yangi hind himoyasi Karpov va Spasskiy Spartakiada Riga 1975

1. d2—d4     . . .

Aytish kerakki ayni Spaski bilan bo’lgan matchga tayyorgarlik meni debyut repertuarini ancha kengaytirish va partiyalarni birgina 1.e2—e4 bilan boshlamaslik fikriga undagan edi.Ushbu partiyani bir yil oldin toj talabgorlarining matchi paytida boshlangan debyut duelining davomi desa bo’ladi.

1. .  .  .   Kg8---f6
2. c2---c4     e7---e6
3. Kg1---f3   b7---b6

Toj talabgorlari yarim final matchning oxiriga 11-partiyasida Spaski farzin gambit yo’llariga (3 . . . d5) o’tgan lekin teng o’yin ololmagan edi(34-partiyaga qarang). Bu jahon eks-chempioni sevadigan variantlardan biri—Makogonov---Bondarevskey variantida yuz bergan edi. Spasskiy bizning u bilan uchrashuvlarimiz uchun yangi debyutni tanlaydi.

4.g2—g3    Cc8---b7
5. Cf1---g2   Cf8---e7
6.Kb1---C3      .  .  .

Oqlar otini rokirovkaga qadar ma’lum maqsad bilan o’yinga chiqarmoqda: 6. . .Ke47. Cd2 variantida  7. . .f5 yurib bo’lmaydi, rokirovkalardan keyin esa bu bemalol mumkin .

6. . . .       0----0
7. Fd1---c2     d7----d5

Qoralar 7. .  .c5 dan bosh tortmoqda.Toj talabgorlari Karpo Korchnoy bilan Matchining(Moskva,1974-yil) beshinchi (8. D5 ed  9. Kg5 g6 10. Fd1  d6 11.cd Ka6 12. 0-0 Kd7 13. Kf3) va 21—(8. D5 ed 9.Kg5  Kc6  10.K:d5 g6 11.fd2) partiyalarida ana shunday bo’lib ikkalasida ham debyut oqlarining  foydasiga xal bo’lgan edi.

8. c4:d5  Kf6:d5

8.  .  .  ed  diqqatga sazavor adi.Agar qoralar “omonat” piyodalarni bor pozitsiyada oynamoqchi bo’lsa otlarini asragan ma’qul.

9. 0---0  Kb8—d7

9.  .  . K:c3  10.bc Kd7  risoladagi 11. Kg5   C :g5  12  C : b7 bilan daf  etiladi va oqlarning ustunligi ayonlashadi.

10.  Kc3  :  d5    e6  :  d5

Agar  10.  .  .C  : d5  bo’lsa, 11. E4.Cb7 12. Ld1 e5  13. D5! (Lekin 13. Dc? Emas, chunki 13.  .  .Fc8! 14. C6 C  :  c6  15. Kd4 Cb7  16. F :c8 Lf : c8  17. K : e6 Kf6 tenglik bilan ---B. Cimagin g’oyasi) 13.  .  . ed  Cf6 larni yaxshiroq (Simeslov ---Geller matchi,1965-yil).

11. Lf1---d1   Kd7---f6

11. .  .c5  12. Dc  bc  bo’lganda,  qoralarning markazdagi vaziyati mustahkam emas.


12. Kf3---e5   .  .  .

Shunga  o’xshash pozitsiyalarda yuz beruvchi  risoladagi manevr. Ot  c6 ga yo’l olmoqda  va ayni vaqtda g2 dagi  filga diaganalni ochmoqda. Omonat qora piyodalar  mavjudligida ot juda qulay  e5 pozitsiyasini egallaydi va u yerdan f4 ga ham, e3 ga ham o’ta oladi.

12.   .  .  .    c7---c5
13.   d4:d5   Cce7 :c5

13. . .bc ga  14. Cg5! Bo’lar va  qoralarning  beqaror markazi qular edi. Keyichalik oqlar, takrorlayman, Ke5---d3----f4  manevrini amalga oshirishi yoki 16 da almashtirib, otni g4 orqali e3 olib o’tishi mumkin.

14.  Ke5---d3     Cc5---d6

Boshqa imkoniyat ----14.  .  .Lc8  ham bore di, lekin 15.  K : c5 L  :c5 16. Fa4 dan keying oqlarning pzitsiyaviy afzalligi shaksizdir.

15.  Cc1---f4    .  .  .

Sipoxlar qanchalik kam bo’lsa,yakkalangan piyoda shunchalik dardisar bo’ladi. Yakkalangan piyodasi bor tomon uchun uning atrofidagi  xonalarni nazorat  qiluvchi fil eng muhim sipohdir.

15.     .  .  .  Lf8---- e8
16. e2 --- e3   . . .   

Fil  hech qayerga keta olmaydi: 16.  .  . Ce7   17.   Ce5   yoki  16.  .  .Cf8  17. Cg5, shuning uchun oqlar almashtirishga shoshilmayapdi.

16.      .  .  .     Kf6----e4
17. Cf4----d6    Fd8 :d6
18. Kd3----f4   . . .

d5 piyodaning  zaifligi endi o’zini bilintirib qo’ydi: 19. C :e4 xafvi tug’ildi.

18.    .   .  .  La8----c8

Qoralar sust himoyalanishni (18.  .  .Lad8) istamay, taktikaviy chigalliklar boshlashga  intilgan  holda shubxali piyoda qurboniga bormoqda.

19.  Fc2----a4  Fd6---e7
20.   Fa4:a7     . . .

Piyodani boshqacha yo’l bilan ham yutsa bo’lardi :  20. C :  e4 21. Ld4  Fc2   22.  B3. Lekin,tanlangan yurish kuchliroq.

20.     .  .  .  Ke4  :   f2
21.    Kf4  :   d5      .   .   .


Albatta, 21.  Kp  :f2?? Emas---22.  .  .F :e3+22.  Kpf1  Lc2   va qoralar g’alaba qozonadi.

21.       .  .  .   Cb7 :  d5

22.   Fa7  : e7  23.  L  :  d5 Kg4 bo’lganda oqlar  24. E4 Ke3  25. Lb5 yo’li bilan ustunlikni saqlab qolardi. 24. Ch3 K : e3  25.  C  :  c8  K  :  d5  26.  Ld1  Kf6  (26.  .  .Le8 yutqazadi---27. Cd7  Le5   28.  Cc6,  lekin 26.  . . Le5 yoki  26.  .  .Kc7 ham borda). 27. Ld6  Le8!  28.  Cf5  dan keying endishipl yoqimli ko’rinadi---ikki flangda piyodalar  mavjudligida  ruhu fil  odatda rux-u  odatdan kuchliroqdir:  bundan tashqari (bunisi juda muhim)  oqlar chap flangda  bir piyoda ortiq.

23.   La1---c1!     .  .  .

Juda muhim oraliq yurushi!  Oqlar “c” linyasini temp bilan egallamoqda.

23.           .  .  .     Lc8----b8

Birdan –bir  javob.  23.  .  .  Lcd8   (24.F :d8   L :d8  25.  L : d1  tufayli) ham, 23.  .  .  La8  24.  C  :  d5 L :  e7  25.  C  :   a8  Le8  ham yomon---26. Cc6.

24.   Fe7---b4   Cd5 :  g2
25. Kpg1 :  g2  Kd1 : e3+
26. Kpg2 : g1    . . .

Taxtada qolgan kuchlar cheklangan bo’lsada,shox bilan markazga shoshilishga vaqt ertaroq---26. Kpf3  Le6 va keyin  Lbe8.

26.     . . .    Le8---e6


Oqlar moddiy ustunlikka ega,lekin undan foydalanish ma’lum darajada aniqlikni talab qiladi. Qoralarning umidi oq shox pozitsiyasining zaifligi bilan bog’liq bo’lib,ruhlar almashib ketgan taqdirda ular “qal’a” barpo qilishga urinib ko’rishi mumkin.Buning uchun birichidan,shox flangidagi piyodalarni qulay joylashtirish,ikkinchidan esa,farzin flangidagi piyodalarni yo’qotish kerak bo’lib,bu yo’lda o’zining ”b” piyodasini hamda otini berish talab qilinadi.

27.  Fb4---f4  Lb8---d8

Ruhlarni “e” linyasida qavat qilish (27 . . .Lbe8) zarur samara bermas edi, chunki oqlar 28. Lc7 yurib f7 punkitiga hujum qilar va passiv himoyaga o’tishga to’g’ri kelib qolarda-28. . .Lf8 (28. . .Lf6? qo’pol hatodir, chunki 29. F: e3!).

28.  Ff4-d4  Ld8-e8
29.  Fd4-d7  Ke3-g4
30.  Lc1-c8      . . .

Bunday qaraganda, qoralar kishti-qoyim beradigandek.Biroq bu faqat ko’rinishda shunday, chunki  30. . .Le1+  31. Kpg2 Le2+ 32. Kph3  Kf2+33.  Kph4  Le4 +34. G4  L  :  g4+35. F : g4 dan keyin oqlar osongina yutadi.

30.      . . .   Kg4-f6
31. Lc8 : e8+Le6 : e8

Qoralar behuda o’jarlik qilyapti. Sakkizinchi gorizontalda mot bo’lishdan saqlanish uchun bari bir otni to’sishga to’g’ri keladi.

32. Fd7-b7   LeLe8-e6
33. Fb7-b8+   Kf6-e8

Shunday qilib, rejaning 1-qismi muvaffaqiyatli bajarildi: ruxlar almashtirildi, buning ustiga qora sipohlar hozircha shohni himoyalash bilan band. Endi kurashning cho’zilishi farzin flangidagi piyodalarning qanchalik ildam surilishiga bog’liq.

34.  a2-a4  g7-g6
35.  b2-b4  Kpg8-g7
36.  Fb8-b7      . . .

Birdaniga a4-a5 ham yomon emas edi (qoralar otini piyodaga bera olmaydi: 36. . . va 37. Va La6 38. Fb5 Kc7? 39. Fe5+), lekin men avval piyodaning butun yo’lini, shu jumladan farzinga chiqadigan xonasini ham puxta himoyalab qo’ymoqchi edim.

36.      . . .            h7-h5
37.  .  h2-h3    Kpg7-f6
38.  Kpg1-g2  Le6-d6
39.   a4-a5    b6 : a5 
40.   b4 : a5   Ld6-e6
41.   a5-a6    Ke8-c7
42.   a6-a7         . . .

Oxirgi rasmiyatchilik qoldi: piyoda sof farzinga chiqishi kerak.

42.       . . .    Le6- e7
43.  Fb7-c6+ Kpf6-e5

Birdan-bir yurish, bo’lmasa 44.  Fd6. 

44.  Kpg2-f3.

stigtsivang.

Qoralar taslim bo’ldi.

1417 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений