linkedin facebook linkedin facebook nod32

Inglizcha o`yin boshi Korchnoy va Karpov Moskva 1971

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2015-07-25

Inglizcha o`yin boshi Korchnoy va Karpov Moskva 1971

1. c2-c4                       c7-c5
2. Kg1-f1                     Kg8-f6
3. g2-g3                      d7-d5
4. c4:d5                      Kf6:d5
5. Cf1-g2                    g7-g6

Odata, bu pazitsiyada  5. ... Kc6   o’ynalardi   va  6. Kc3  ga  6. ...   e6   qatori  6. ... Kc7   ham  mumkin.
Partiyada  uchragan  yurish  oqlarga  kuchli  piyodalar  markazini  barpo qilishi  imkonini beradi.

6. d2-d4                       Cf8-g7
7. e2-e4                        ...

7. dc   Fa5+8. Kbd2 diqqatga sazavor edi. Endi 8. ... F: c5 bo’lsa, 9. Kb3 va rivojlanishda raqibdan o’zib ketilar edi. Qoralar, chamasi, kisht berishi kerak emas, balki oddiygina rivojlanishi darkor-7. ... Ka6.

7.. . .                  Kd5-c5
8. d4-d5 ...

Endi 8. dc yaqqol bo’sh yurishdir: 8. ... F:d1+9.  Kp:d1   Ke6.

8  . . .              Kc7-d5

Raqibning piyodalar markazi qoralarni ancha siqib qo’ymoqda. Lekin bu bilan katta diagonal va undagi muhim istehkom – d4  honasi zaiflashgan. Biroq shoshilish kerak: yana bir yurish (Kb1-c3) dan  keyin  Kc7-b5-d4  manevri  mumkin  bo’lmay  qoladi.

9. 0-0                    0-0

9. ...          Cg4 izchilroq edi. O’shanda oqlar  partiyada amalga oshirgan sipoxlarning uyg’un joylashuviga erisha olmagan  bo’lardi. 10. Fc2 ga 10. ... C:f3  11. C:f3  Kd4 va 12. Fa4+? bo’lgan  taqdirda, 12 . ... b5  o’ynash  mumkin.

10. Fd1-c2! ...

Endi esa, c5 ga bo’lgan tazyiq uni qo’riqlash uchun vaqt ketkazishga majbur etadi.

10. . . .         Kb8-a6
11. Cc1-f4    Cc8-g4
12. Kb1-d2   Kb5-d4

Bundan keyin qoralar bu yurishdan bosh tortib hech narsa yutmasdi, chunki 13. Fb3 bilan hisoblashishi kerak edi.

13. Kf3:d4        c5:d4
14. Kd2-f3! ...

Bu 14.  . . . Ce2 va 15 . ... d3  manevriga qarshilik qiladi, asosiysi esa, d4  piyodasiga havf tug`iladi.

14. ...        Fd8-b6
15. Kf3-e5? ...

Shungacha oqlar partiyani batartib o’ynaydi, binobarin, hozir 15. Fd2 qilib, 16. Ke5! xavfini tug’dirishi kerak edi. Bunga javoban 15. . .. Fb4 o’ynash yahshi  bo’lmasdi, chunki 16.Lfd1 Lac8 17. e5, 15. ... Kc5 ga esa 16. e5! Qoralarga birdanbir  himoya -15. ... C:f3  16. C:f3 e5! 17. de fe! (17. . . F:e6 dan ko’ra  yaxshiroq) ni topishga to`g`ri kelagi: 18. . . e5  va 18. . . g5  havflari  tug`ildi. Binobarin, 18. e5 mumkin emas, 18. Cg4 (yoki 18. Cg2) 18. . . e5 19. Cg5 Kc5 dan keyin esa  tashvishlanishga  qoralarda sbab yo’q.
15. Ke5  o’ynar  ekan,  raqibim  chamasi,  meni  shunday  ajoyib  filini  otga  almashtirish imkonyatini  jiddiy suratda  hisobga  oladi, deb o’ylamagan  bo’lsa kerak!Biroq  istisnosiz qoidalar  yo’q! Shahmatda  ham eng paradoksal  narsalar  uchrab  turadi.
Endi  esa, qoralar tashabusi  o’z  qo’liga  oladi.

15. . . .          Cg7:e5!
16. Cf4:e5     f7-f6!
17. Ce5-f4     La8-c8

Oq  farzin  qochadigan  tuzukroq  honalar  yo’q. 18. Fd2  g5  19.  C:g5  fg  20.F:g5+Fg6(!)  dan  keyin  oqlar  bir  sipohsiz

qoladi, d3 da esa farzin  Kb4 (sur'at  bilan!) zarbasi ostida qoladi.

18. Fc2-a4                 g6-g5

Oqlarning  qora  filiga  piyodalar  to’sig’i  o’rnatiladi.

19. Cf4-c1                   .  .  .

19.  . . .                    Cg4-e2       

Qoralar  filini  aktivlashtirish  imkonyatidan  foydalandi. Balki,  shunday  qilmaslik  kerakdir !  Pazitsiya shunchalik  ajib  va  murakkabki, uning   barcha nafisliklariga tushinib  etish  iyin . Dastlabki  yurishlardanoq  o’yin  sinalgan  yo’llardan burilib
ketdi  va Shu paytda raqiblar biroz vaqt tangligini bo- shdan kechirishdilar. Oh, u qanchalik   zarur edi-ya! Hozir endshpilga o’tish o’rinli  bo’lmas edi: 19. ..Fb4 20. F:b4 K:b4 21. f3 (bu yerda oqlar endi filni e2 ga o’tkazib   yuborishga haqqi yo’q) 21. ..Cd7 22. ..Ld1! — faqat shunday! d4 piyodasini surilishga majbur  etib, c1 dagi qora filga  yo`l  bo`shatish kerak . Yo`l - yo`lakay  aytib  qo’yay, hozir 22. Cd2 yomon edi, chunki  22. ..Kd3! (22. .. Kc2  kuchsizroq. 23. Lac1 Cb5 24. Lf2 va oqlar   kelajakka ishonch ko’zi bilan qaray oladi)  dan keyin ruxlar <<c>> liniyasi bo’ylab bostirib kelishi muqarrar. Lekin yana 22. Ld1 ga qaytamiz. Oqlar hozircha piyodani olish xavfini solayotgani yo’q, lekin qoralar ikkinchi   gorizantalga chiqib ololmaydi— 22. ..Lc2,  chunki 23. a3 (aslo 23. L:d4? emas—23. .. L: g2+24. Kr: g2 Kc2 25. Lc4 K:a1 26. Ce3 Lc8  yoki 26. Lc7 Lc8!). Binobarin , o’yinni 22. ...Cb5 23. Cf1 d3 24. Cd2 (24. a3 biroz kuchsizroq-24. ..Kc2 25. Lb1  Kd4 26. Kpf2 Lc2+27. Kre3 Ke2 va qoralar ustunlikka ega; aytganday, 26. C:d3  yaramaydi, chunki 26. ..C:d3 27. L : d3 Ke2+) 24. ..Kc2 25. Lac1  Kd4 tarzida davom ettirgan ma’qul edi. Bu yerda ham afzallik ilgarigidek qoralar tomonda bo’lsada aniq, bir narsa ko’rinmaydi. Yana bir boshqa imkoniyat - keskin 19. . .Kb4? edi. Vujudga keluvchi pozitsiya e’ tiborga loyiqdir. Sipohlarni ishga solish borasida qoralar peshqadamroq. Lekin zudlik bilan xavf tug’dirishga ulgirilmasa, bu hol vaqtinchalik ekani ma’lum. Otsiz bu vazifani bajarish qiyin. Ikkinchi tomondan, oqlar 20. f3 yurishi bilan filni asosiy jang maydonidan kesib qo’yadi. Lekin bu shunchalik qo’rqinchlimikin?                                 
Birinchidan, 20 . . .Ch5 yurishini ko’rib chiqamiz: 21. Fb3! (21. Ch3 oqlarning shohini himoyasiz qoldiradi; bu yerda shunday variant mavjud: 21. . .d3 + 22. Kph1 Lc2 23. a3 Lf2! va qoralarning sipohlari keskin sur’atda raqib qarorgohiga kirib boradi) 21. . .Lc2! 22 g4 (birdan – bir yurish! 22. a3? d3+ 23. Kph1 Lf2! 24. ab L: f1 + 25. C : f1 C: f3 + 26. Cg2 Ff2 dan keyin majburiy mot bo’ladi; yoki 24. g4 L: f1+ 25. C: f1 Ff2 26. Fd1 Kc2)  22. . .Cf7 23. a3 d3+ 24. Khp1 d2 25. ab  Lfc8 26. C : d2 L:d2 - bir piyoda evaziga aktiv o’yinga ega bo’linadi; yoki 25. F : b4 F : b4 26. ab Lfc8! 27. C : d2 L:d2 va 28. L:a7 L8c2 29. Lg1 e6! 30. de C : e6 31. L : b7 h5 dan keyin ham, 28. Lfc1?! L : c1+ 29. L : c1 L : b2 dan co’ng ham xavfli tashabbusga erishiladi.
Ikkinchidan,  qoralarda  20.  .  .Kc2 yurishi bor. Bu holda oqlar sifat qurbon qila olmaydi  (21. fg K: a1), chunki ularning  oq fili o’z piyodalari bilan  o’yindan chiqib qoladi va qoralar qarorgohidagi zaifliklardan foydalana olmaydi. Binobarin, 21.  Lb1  birdan-bir yurishdir. 21.  .  .Ch5   (21.  .  .Ke3  22.  .  .C :e3 de 23. fg? variantida qiziq tuzoq bor: 23.  .  .e2+24. Lf2  Fe3?  25. Le1 Lc1  26. Fb4 Lfc8 va qoralar yutadi. 22. fg xavfli: 22.  .  .K : f1  23.  Kp : f1 d3 va  keyin 24.  .  .Lc2,  yoki 22. fg  K : f1  23. C  : f1 d3+  24. Kph1  Ff2. Biroq oqlar batartib  23. Lfe1  (23.  fg ning o’rniga o’ynab , hech narsadan tashvish tortmasa bo’ladi)  22.  Cd2  va bu yerda  22.  .  .Ce8  ham ,  qoralarga ustunlik beradi!
Qoralar qilgan yurish ham chakki emas-u,  lekin har qalay afzallikning bir qismini qo’ldan chiqaradi.                                     

20. Lf1--- e1         d4---d3                
21. Cg2---f1          Ce2 : f1                

Buning o’rniga   21.  .  .Fb4 mumkin edi.  Bu majburan sifat yurishga olib kelardi:  22.  F : b4  K :  b4  23.  C  :  e2  Kc2 24. C:d3  K :  e1  25.  Ce2.  Biroq, vujudga keluvchi endshpilda rux va ot evaziga  ikkifilga ega bo’luvchi oqlarning ishi yomon bo’lmas edi.  Afsuski, qoralar  21.  .  .Lc2 yo’li bilan filni  e2 honasida ushlab tura olmaydi.  U holda oqlar voqealarni bir yoqli qiladi:  22.  C : e2 L  e2  23.  L : e2!  (23. Ce3 b2 dan ko’ra yaxshiroq) F : b2 25.  Le1  va ularning ishi joyida.                                                         

22.  Le1  : f1  Lc8---c2                                   
22.  .  .Kc5,  23. Fd4  tufayli foydasiz edi. Oqlar dastlab ruxni ikkinchi qatorga <<o’tkazib yuborishi>> darkor.                         
23.  Cc1---e3    Ka6---c5                   
23.  .  .F  b2, hech demaganda  24. Lab1  F :  b7 tufayli bo’sh yurishdir: vujudga kelgan bu endshpil hatto oqlarning foydasiga.  

24.  Fa4---d4 ...

24. Fa3,  24.  .  .Lc8  dan  keyin qoralarning yaqqol ustunligiga  olib kelardi, masalan: 25.  Lac1  Fb5! Yoki  25. b4 Fa6 26. F: a6 27. a3 b6 28. Lfd1 L8f1  29.  Ld2  Kc7 30.  a4  Ka6! 

24.      .  .  .     e7---e5
25.   d5  :  e6  Fb6  :  e6    
26. La1-c1? . . .

Vaqt tangligiga uchragan korchnoy noto'g'ri qarorga keladi. Bu, balki, 26 b4 K:e4 27  F : d3 Lc3 variantiga  berilgan baho bilan bog’liq bo’lib bu yerda qoralar markaziy liniya bilan biroz tazyiq ko’rsatib turadi. Yo bo’lmasa, u o’zi uchun yanada nohushroq oyinni ko’rib qolgandir: 26.  .  .Lc4?! 27.  Fd5  F : d5  28. ed Ka6?!  (28.  .  .Ka4?!  29. Lfd1 Kb2  30. Ld2 Lc2 31. L:c2 dc 32.  Lc1  Lc8  33.  d6  Kd3  34.  L  :  c2!  Bo’lganda qoralar durrang ham qila olmaydi:  <<d>> piyodasi  farzinga chiqib ketadi; 28.  .  .Kd7 ga eng  yaxshisi  29. Lad1  o’ynashdir)  29. b5 (29.  a3 Ld8  kuchsizroq--- qoralar kuchli oldi ochiq piyodasini asrab qoladi)  29.  .  .Kb4  30. Lad1! va oqlar during qilish uchun barcha  imkoniyatga ega. Endi esa (26.  .  .Lc8 27. b4 yurishlarini ham hisobga olib) , vaziyat oqlar uchun yaxshiroqdek ko’rinadi. Qoralar ruhlarini almashtirib, endi tenglik haqida o’ylashi kerakka o’xshaydi.                         

26.    .  .  . Lf8----c8
27. b2 --b4 Kc5  :  e4

28.  Lc1  :  c2        .  .  .                                             

Buni qarangki,  28  F  :  d3  deyarli majburan o’yinni boy berdi.  28.  .  .K  :  f2! dan keyin oqlarda yutqazadigan ruhli endshpilga  otishdan bo’lak durustroq yo’l yo’q:  29.  L  :  f2 L  :  c1+  30. C  :  c1  L  :  c1+  31.   Kpg2  F  :  e3  32.   Lc8+  (32.  Kp :  h3  Fe6+   32.  Ff3.  29.  F  :  c2  L  :  c2  30.  L  :  c2 yaramaydi chunki  30.  .  .  Kh3+  31.   Kpg2  F  :  e3  32.  Lc8+   (32.  Kp  :  h3  Fe6+  33. G4  Fe3+   34.  Kpg2   Fe4+  va  35.  .  .F  :  c2)   32.  Kpg7  33.  Lc7+  Kpg6  34.  Kp  :  h3  Fe2  35.  Lfc1   g4+  36.   Kph4  h5  37.  Lh1  Fd2  38.  Lc5  Fg5+  39.  L  :  g5+fgx. 

Partiyada qilingan yurishdan  keyin oqlarning pazitsiyasi   butunlay umidsiz bo’lib  qoladi---<<c>>  piyodasi  kurash oqibatini osongina hal etadi.                        

28.    .   .   .             d3    :    c2     
29. Lf1  ---  c1         b7---b6    
30. f2 ------f3           Ke4----d6              
31. Fd4----d3           Lc8----c6!                 

Bu qadar harakatlar qilish uchun  farzinga erk beradi.      

32. a2----a4            Fe6----c4             
32. Fd3----d2          Kd6---f7             
33. f3----f4  . . .                                          

Bo’lmasa, ot  e5  orqali  d3  ga  tushadi.                                                    

33. . . . g5---g4

34. b4----b5    Lc6 ----c8                 
35. Fd2---d7    h7---h5         
36. Kpg1----f2  Fc4---c3               
37. Fd7----f5    Lc8---e8                 

Oqlar  taslim bo’ladi.

1496 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений