linkedin facebook linkedin facebook nod32

AMD protsessorlari

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2014-06-06

AMD Athlon/Phenom protsessorlari

2000-yillar o’rtalarida AMD firmasi o’sha davr uchun yomon bo’lmagan Athlon 64 protsessorlarini ishga tushirdi. Ammo 2006-yilga kelib IntelCore 2 protsessorlari har jabhadan, barcha parametrlaridan o’tib ketdi. 2008-yilda ishga tushirilgan AMD firmasining Phenom protsessori ham Core 2 protsessorini yetib ololmadi. Va nihoyat 2009-yildagina AMD firmasi Phenom II protsessorlari ishga chiqarildi va Core 2 protsessorlari bilan teng raqobatlashadigan bo’lishdi. Ammo bu vaqtga kelib Intel firmasining Core i7 protsessorlari boshlang’ich va o’rta sistemalarini almashtib bo’lgandi.
AMD protsessorlarini ishlatish bir muncha qiyinroq Intel Core protsessorlarini ishga tushirishdan ko’ra va u protsessor modeliga bog’liq.
Athlon, Phenom yoki Sempron protsessorlarini ishga tushirish:
BIOS ning optimal sozlanmasini sizning sistemangizga o’rnating. Cool'n'Quiet va Spread Spectrum texnologiyasini o’chiring.
Tezkor xotiraning chasotasini kamaytiring. Buning uchun avvalom bor SPD (MemoryTiming by SPD parametri yoki analogli) parametr yordamida xotira parametrini o’rnatishini o’chirish zarur bo’ladi. Keyinchalik, MemoryFrequency for yoki 6.4-rasmdagiday parametrini kichik bo’lsada imkonyatlarini ko’rsatish zarur bo’ladi.
HyperTransport shina chastotasini HyperTransport yoki analogli parametr yordamida 1 yoki 2 pog’ona kichraytirish zarur bo’ladi.
Masalan:
Athlon64 protsessori uchun normal HT chastota 1000 МHz (ko’paytirgich 5) va uni 600 dan 800 gacha kamaytirish mumkin bo’ladi (ko’paytirgich 3 yoki 4).
PCI (33 МHz), PCI Express (100-110 МHz) va AGP (66МHz) shinalari uchun chastota fiksirovkasini o’rnating.
Barcha ro’yhatdan o’tish amallaridan keyin, ishga tushurish amallarini bajarish mumkin. Avvaliga bazaviy chasotasini 10-20 % ga (masalan 200 dan 240 MHz gacha), undan keyin esa operatsion sistemani ishga tushirish mumkin va uni ishlash jarayonini tekshirish mumkin. O’rnatish parametri CPU FSB Clock, CPU Overclock in MHz yoki analogli parametr deb nomlanishi mumkin.

Rasm 1. Tezkor xotira chastotasini o’rnatish

Rasm 2. HyperTransport shina chastotasining kichraytirilishi

Rasm 3. Protsessorining ozuqaviy yadrosining kuchaytirishi

Phenom ll/Athlon II
protsessorining yadrosini ochish

2009-yilda chiqqan AMD Phenom II protsessorining oilasi ikki, uch yoki to’rt yadrolardan iborat. AMD kompanyasi uch va to’rt yadroli modellarni bir yoki ikki yadroli protsessorlarni o’chirish yo’li bilan ishlab chiqargan.
Ushbu ko’p yadroli protsessorlarning kitobi chiqishi bilan bu moodellar oilasi juda omadli tarqaldi.
Masalan:
Phenom II Х3 seriali 7хх, Phenom II Х2 seriali 5хх, Athlon II ХЗ seriali 7хх, Athlon II ХЗ seriali 4хх va boshqa ko’plab turlari.
To’rt yadroli PhenomII Х4 8хх va Athlon II Х4 6хх modellarda L3 kesh xotira ishlatiladi, bir yadroli Sempron 140 modelga – ikki yadroli ishlatiladi.
Bu texnologiyani AMD chiplarining janubiy ko’prik SB750 yoki SB710 bilan qo’llaydi, yana NVIDIA firmasining ba’zi bir chip setlari. Masalan GeForce 8200, GeForce 8300, nForce 720D, nForce 980.
Blokdan ochish protsedurasi uncha qiyin emas, sizga Advanced Clock Calibration yoki analogli parametrni Auto uchun o’rnatsangiz bo’lgani. Ba’zi bir MSI platalarida Unlock CPU Core parametrini o’rnatish kerak bo’ladi.
Agar urunishlar samara bermasa, tajribada Value parametrining ahamiyatini uzatib, siz ACC ni qo’lda sozlab ko’rishingiz mumkin.
Ba’zi xollarda, ACC sistemasini ishga tushirganda umuman zagruzka amalgam oshmasligi mumkin va siz CMOS ning mazmuniga umid qilishingiz kerak bo’ladi.Ishlab turgan kompyuterning ishlash tezligini bilish uchun SiSoftwareSandra, 3DMark yoki PCMark (www.futuremark.com) programmalaridan foydalanishingiz mumkin. Markaziy protsessorni shiddat bilan yuklantiruvchi yana maxsuslashtirilgan programmalar bor, masalan: Prime95, S&M, SuperPI va boshqalar.

3622 marta o`qildi.

Foydalanuvchi ismi: Bek
Qo`shilgan sana: 2014-06-11

1 - Mavzu: Davlat va huquq nazariyasi asoslari. Reja: 1. Davlat va huquq asoslarida davlatning kelib chiqishiga doir nazariyalar. 2. Davlat tushunchasi va uning belgilari. 3. Davlat shakllari, funksiyalari. 4. Huquq, uning belgilari va vazifalari. 5. Huquqiy davlat tushunchasi, uning belgilari. 6. Davlat xokimiyatini amalga oshirish mexanizmi. 1. Davlat va huquq asoslarida davlatning kelib chiqishiga doir nazariyalar. Davlat va huquq asoslari fani nazariy va metodologik fandir. Bu fan davlat va huquqning umumiy qonuniyatlarini nazariy jixatdan umumlashtiradi, yurisprudensiyaning asosiy tushunchalarini va metodlarini ishlab chiqadi. Bu fan barcha ijtimoiy va yuridik fanlar bilan chambarchas bog’lik. Davlat va huquq masalasini faqat yuridik fanlar o’rganibgina qolmasdan, balki barcha ijtimoiy fanlar ham o’rganadi. Chunki kishilar, faoliyatining turli soxalari huquq bilan tartibga solinadi. Har qanday fan o’z predmetiga va uni egallash uslubiga ega bo’lganidek, davlat va huquq nazariyasining ham o’z predmeti mavjud. Bu fanning predmeti davlat va huquqning kelib chiqishi, rivojlanishi va harakatda bo’lishining eng umumiy qonuniyatlaridan iborat. Davlat jamiyat rivojining muayyan bosqichida yo’zaga kelgan. U o’zining shakllanishida va rivojlanishida o’zoқ va murakkab yo’lni bosib o’tgan. Jamiyat rivojining dastlabki bosqichlarida davlat yetarlicha rivojlanmagan siyosiy xodisa bo’lgan. Bunday davlat, zo’rlik va majburlashga asoslangan. Davlat va huquqning kelib chiqishi to’g’risidagi masala ko’p asrlar davomida kuplab mutafakkur faylasuflar, huquqshunoslar, iktisodchilar va tarixchilarni o’ylantirib kelgan. Davlat va huquqning kelib chiqishida undan ortiq nazariyalar bor. Shularning ayrimlarini ko’rib chiqamiz. 1. Teologik nazariya – bunda davlatning Xudo tomonidan yaratilganligini o’qtiradilar davlat va xokimiyat Xudoniki degan qoida ni ilgari suradilar. Birinchidan, qonun inson tafakkuri va ijodining maxsuli bo’lsa, shariat yaratuvchi tomonidan yuborilgan. Qonunhar doim o’zgarib tursa, shariat o’zgarish va zavoldan o’zoқdir. Ikkinchidan, qonun jamiyat tomonidan uning xayotini tartibga solish va extiyojlarini qon dirish uchun yaratilgan bir kator qoidalar sifatida jamiyat o’zgarishi bilan o’zgarib turadi. Lekin shar’iy qonunlar umumiy moxiyatga ega bo’lgani uchun o’zgarishni qabul qilmaydi. Uchinchidan, qonun jamiyat tomonidan uning urf - odatlari, rasmu - rusumlari va tarixiga muvofik yaratiladi. Shuning uchun qonun jamiyatdan keyin yo’zaga kelib, uning taraqqiyotiga bog’lik bo’ladi. Qonunni jamiyat yaratadi, jamiyatni qonun emas. Ammo Islom qonunchiligi jamiyat maxsuli bo’lmay, jamiyatni shariat yaratadi, ya’ni jamiyat shariatning maxsulidir. O’daning ushbu xulosasi keng munozarali va baxsli masala xisoblanadi. Bu nazariya қadimda paydo bo’lgan va o’rta asrlarda keng tarqalib xozirgi kunda ham teologik nazariya Islom davlatlarida qo’llaniladi. 2. Patriarxal nazariya tarafdorlari davlat kattalashib ketgan oiladan bevosita kelib chiqqan, monarx xokimiyati esa oilaning barcha a’zolariga raxbarlik qiladigan otadan meros bo’lib o’tgan deb xisoblaydilar. Bu nazariya Yunonistonda (қadimgi Rim davlatida paydo bo’lgan Aristotel asarlarida) asoslab berilgan. Bu nazariyani ingliz sotsiologi, tarixchisi va huquqshunosi Genri Men sistemaga solib ishlab chiqqan. Patriarxal nazariyada «Ota rozi – xudo rozi» zaylida ish tutadi. 3. Shartnoma nazariyasi. Bu nazariya XVII - XVIII asrlarda paydo bo’lgan. Gollandiyada ushbu nazariyani Gugo Grotsiy va Spinoza, Angliyada – Lokk va Gobbs, fransiyada – Russo, Rossiyada Radishchev rivojlantirgan. Shartnomani nazariyasiga ko’ra, dalat – ongli ijod maxsuli, odamlar kelishgan axd natijasi. «Shartnoma nazariyasi» ga muvofiq davlat xokimiyati kishilarning o’zaro birlashib ixtiyoriy shartlashganligining ifodasidir. Davlat – o’zaro kelishuv asosida va ongli tarzda birlashgan kishilar tashkiloti bo’lib, ana shu shartnoma asosida o’zlarining erkinliklari va xokimiyatning bir qismini davlatga beradilar. 4. Zo’ravonlik (bosqinchilik) nazariyasi (Қ. Kautskiy, L. Gumplovich, CH. Dyuring)ga ko’ra, davlatning kelib chiqishi asosan zo’rlik harakati, bir xalqning boshqaxalqni bosib olishi yetadi. 5. Psixologiya nazariyasi. Bunda davlat kelib chiqishida, insonlar o’z tabiatiga, biologik instinkt xususiyatlariga ko’ra boshqarilish, itoat etishga intilar emishlar. Ulardagi bu extiyoj faqat davlat mavjud bo’lgan takdirdagina qon dirilarmish. 6. Irrigatsiya nazariyasiga ko’ra, davlatlarning kelib chiqishi, ularning shakllari Sharqda ulkan irrigatsiya inshootlarini қurish va ulardan foydalanish bilan bog’lik. 7. Sinfiy nazariya namoyandalari (K. Marks, F. Engels, V. I. Lenin) fikricha, davlat iqtisodiy sabablar – ijtimoiy Mehnat taqsimoti, qo’shimcha maxsulot va xususiy mulkning paydo bulishi, jamiyatning qarama - қarshi sinflarga ajrilishi tufayli kelib chiqqan. V. I. Lenin «Davlat va revolutsiya» asarida davlatni sinflarni keltirish organi emas, balki sinfiy xukmronlik organi, bir sinfning boshqa sinfni bostirishquroli, bir sinfning boshqa sinf ustidan xukmronlikni ta’minlash mashinasi deb xisoblangan. Bu nazariyaning natijasida sinfiy xukmronlik o’rnatishmaqsadida repretsiyalar bo’lib ziyolilarni yo’qqilgan. 2. Davlat tushunchasi va uning belgilari. Davlatchilik tarixida uni qanday tushunish lozimligini aniqlashni Aflotun va Arastudan boshlashmaqsadga muvofiqdir. Ular tasavvuriga ko’ra, davlat siyosiy aloqalar vositasida muayyan bir tarzda birlashgan va қ’zaro bog’lik odamlar jamoasidir. ”Insonning o’ziga o’xshagan va ozod kishilar ustidan xukmronligini o’rnatuvchi xokimiyat”shu aloqalar asosini tashkiletadi, deb xisoblardilar. Ma’lumki, iqtisodiyotning rivojlanishi muayyan darajaga yetib, ijtimoiy ne’matlarni teng taqsimlashning avvalgi tizimi yashay olmay қolgan hamda jamiyatning bundan keyingi rivoji uchun Shark jamiyatida bo’lganidek, siyosiy soxada yoxud Ovrupadagidek siyosiy va iqtisodiy soxada boshqaruv bilan shug’ullanadigan elitar қatlamni ajratish zaruratga aylanganda davlat dunyoga keldi. Bu - jamiyatni tabaқalashishga olib keldi va shunda dastlab (ibtidoiy jamoa tuzumi) jamiyatning barcha a’zolariga tegishli bo’lgan xokimiyat siyosiy mazmun kasb etdi, ya’ni u eng avvalo imtiyozli ijtimoiy guruxlar, sinflar manfaatiga xizmat qila boshladi. Binobarin, davlatning paydo bo’lishi hamisha ommaviy xokimiyatning mazmunini o’zgartirib, siyosiy xokimiyatga aylanishi bilan bog’lik. “Davlat - siyosiy xokimiyat tashkiloti bo’lib, muayyan hududda turli sinfiy, umuminsoniy, diniy, milliy va boshqa manfaatlarni amalga oshirishga ko’maklashadi”. Davlat keng ma’noli tushuncha bo’lib, uning moxiyati uningfaoliyatining mazmunini tashkil etadi. Davlatni uning faoliyati bilan aralashtirmaslik kerak. Davlat faoliyati uning muayyan voқeylik sifatida namoyon bo’lishidir. Har bir davlat yoki bu jamiyatda tutgan o’rniga qarab o’z moxiyatiga ega bo’ladi. Davlatning moxiyatini aniqlashda shakl va mazmun jixatiga e’tibor berish zarur: Harqanday davlat - siyosiy xokimiyat tashkiloti. Bu masalaning shakliy tomoni. Davlat kimning manfaatlariga xizmat qiladi. Bu masalaning mazmun jixatidan. Davlatning moxiyatini tushunishda 3 asosiy nazariy yondashuv mavjud: 1) ijtimoiy – bunda umumiy muammolar va ishlarni xal etish vositasi, u xukmdorlar va xalqning o’zaro munosabatini tartibga soladi; 2) sinfiy – bunda davlat sinflarning paydo bo’lishi bilan yo’zaga kelgan va sinfiy kurash bir sinfning boshqasini bostirishquroli; 3) siyosiy – huquqiy – bunda davlat jamiyatning va davlatning o’zining xayotini tashkil etuvchi huquq manbaidir. Davlatning moxiyatida uchala yondashuvda ham muayyan asos bor. Lekin, bir nazariy qarashni, ikkinchisidan ustun qo’yilganda yanglishuv (xukmronlik) bo’ladi. Davlat – butun mamlakat miқyosidagi xokimiyatning maxsus boshqaruv va majburlov apparatiga ega bo’lgan, barcha uchun majburiy qonunlar chiqaradigan va suverentetga ega bo’lgan tashkilotdir. Davlat – bu butun jamiyatni birlashtirib turuvchi, boshqaruvning hamda fuqarolar huquq va erkinliklarini himoyaqilishning maxsus apparatiga ega bo’lgan, shuningdek huquq normalarini yaratishga қodir bo’lgan xokimiyatning hududiy tashkiloti. «Davlat - muayyan hududni ishg’ol etgan va yagona xokimiyatga uyushgan xalqdir; davlat–insonning yashashqoida si shakli, kishilar o’rtasidagi psixologik aloqa; davlat absalut ruxning mujassami. « (Gegel). Davlat jamiyatga, mamlakatga va xalqқa aloqador. U jamiyatdan, xalqdan tashqari yashamaydi. Davlatga ta’rif berishda uning turlari va shaklini e’tiborga olish lozim. Davlat bir necha ming yillardan beri rivojlanib, o’zgarib keladi. Yurtboshimiz I. A. Karimov ta’biri bilan aytganda, «har bir davlat – betakror ijtimoiy xodisadir. U har kaysi xalq tarixiy va ma’naviy tarakkiyotning xosilasidir, uning o’ziga xos, o’ziga mos madaniyati rivojining natijasidir». O’zbekiston uchun fuqarolik jamiyati – ijtimoiy makon. Bu makonda qonun ustuvor bo’lib, u insonning o’z - o’zini kamol toptirishga monelik qilmaydi, aksincha yordam beradi. Shaxs manfaatlari, uning huquq va erkinliklari to’la darajada ro’yobga chiqishiga ko’maklashadi. Davlat – bu butun jamiyatni birlashtirib turuvchi, uning bir me’yorda ishlashini ta’minlaydigan, jamiyat nomidan ish ko’radigan maxsus boshqaruv, majburlov apparatiga ega bo’lgan tashkilotdir. Davlat jamiyatning siyosiy tizimiga kiruvchi boshqa tashkilotlardan bir qator o’ziga xos belgilari bilan farqqiladi. Davlatning belgilari haqida turli talқinlar mavjud. F. Engels o’zining «Oila, xususiy mulk va davlatning kelib chiqishi» degan asarida davlatning asosiy belgilari sifatida axolining hududiy bo’linishi, ommaviy xokimiyat hamda soliklar tizimining tashkil etilishini ko’rsatib o’tgandi. Shuningdek, G. F. Shershenevichhamshunga o’xshash uch belgi: A) odamlarning birlashuvi; B) ular ustidan huquqmronlik qiluvchi xokimiyat; V) shu xokimiyat ta’siri doirasidagi hudud. «ni sanab o’tgan. Xozirgi kunda davlatning umumiy e’tirof etilgan quyidagi asosiy belgilarini ko’rsatish mumkin: 1. Davlat o’z davlat chegaralari doirasida fuqarolik belgisi bo’yicha birlashgan butun jamiyatning, butun axolining yagona vakili sifatida maydonga chiqadi; 2. O’ziga xos ommaviy xokimiyat – davlat xokimiyatining mavjudligi, ya’ni xokimiyat va boshqaruv apparatining, majburlash apparatining borligi; 3. Axolining hududlar bo’yicha uyushganligi (fuqarolarning davlat chegaralari doirasida, muayyan ma’muriy - hududiy birliklarda yashashi). 4. Davlat - suveren xokimiyatning yagona soxibidir; 5. Davlat yuridik kuchga ega bo’lgan va huquq normalarini aks ettiruvchi qonunlar va ularga asoslanib chiqariladigan xujjatlarni qabul qiladi; 6. Davlat - qonuniylik va huquq tartibot posboni bo’lishga maxsus da’vat etilgan huquqni muxofaza qilish (jazolash) organlari (sud, prokuratura, ichki ishlar organ va boshqalar) ga ega bo’lgan yagona tashkilot. 7. Faqat davlatgina o’z mudofaasi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligini ta’minlovchi qurolli kuchlar hamda xavfsizlik organlariga ega bo’la oladi. Yuqorida ko’rsatib o’tilgan birgalikda olingan davlat belgilarining jami jamiyat siyosiy tizimida davlatning aloxida o’rin va yetakchi rolini to’la izoxlaydi. Bunda albatta har bir tarixiy davrda, turlicha ijtimoiy - iqtisodiy sharoitlarda davlatning bu belgilari ham ichki mazmunni, ham tashki ko’rinishi bilan farqqilishini xisobga olish zarur.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений