linkedin facebook linkedin facebook nod32

C++ da Integer bo`yicha misollar

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2016-01-10

C++ da Integer bo`yicha misollar

Video darslik 

Integer1 Uzunlik L santimetrda berilgan. Undagi to'liq metrlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. (1m=100cm)
#include<iostream.h>
int main()
{
float a,b;
cout<<"Santimetr->";cin>>a;
b=a/100;
cout<<"Metrdagi uzunligi->"<<b;
system ("pause");
return 0;
}
Integer2. Og'irlik M kilogramda berilgan. Undagi to'liq tonnalar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. (1t=1000kg)
#include<iostream.h>
int main()
{
float m,t;
cout<<"Jism massasi kilogrammda->";cin>>m;
t=m/1000;
cout<<"Jismning massasi tonnalarda->"<<t;
system ("pause");
return 0;
}
Integer3. Faylning hajmi baytlarda berilgan. Bo'lib butunni olish operatsiyasidan foydalanib fayl hajmining to’liq kilobaytlarda ifodalovchi programma tuzilsin. (1Kb=1024 bayt)
#include<iostream.h>
int main()
{
float b,k;
cout<<"faylning hajmi (bayt)->";cin>>b;
k=b/1024;
cout<<"faylning kb dagi hajmi->"<<k;
system ("pause");
return 0;
}
Integer4. A va В (A > B) musbat sonlari berilgan. A kesmada, В kesmani necha marta joylashtirish mumkinligini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Berilgan kesma uzunligi->";cin>>a;
cout<<"Mayda kesmalar->";cin>>b;
c=a/b;
cout<<"Mayda Kesmalar soni->"<<c;
system ("pause");
return 0;
}
Integer5. A va В (A > B) musbat sonlar berilgan. A kesmada В kesmani necha marta joylashtirish mumkin. A kesmada В kesmaning joylashmagan qismini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
int main()
{
int a,b,c,d;
cout<<"Berilgan kesma uzunligi->";cin>>a;
cout<<"B'olaklari uzunligi->";cin>>b;
c=a/b;
cout<<"Bo'laklari soni->"<<c;
d=a-b*c;
cout<<"Ortib qolgan kesma uzunligi->"<<d;
system ("pause");
return 0;
}
Integer6. Ikki xonali son berilgan. Oldin uning o’nliklar xonasidagi raqamni, so'ng birlar xonasidagi raqamni chiqaruvchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Ikki xonali son kiriting->";cin>>a;
b=a/10;
cout<<"Bu sonning o'nlar xonasidagi raqami-> "<<b;
c=a-b*10;
cout<<"Bu sonning birlar xonasidagi raqami-> "<<c;
system("pause");
return 0;
}
Integer7. Ikki xonali son berilgan. Uning raqamlari yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d;
cout<<"Ikki xonali son kiriting->";cin>>a;
b=a/10; c=a-b*10; d=b+c;
cout<<"Uning Raqamlarining yig'indisi->"<<d;
system("pause");
return 0;
}
Integer8. Ikki xonali son berilgan. Uning raqamlari o’rnini almashtirishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d;
cout<<"Ikki xonali son kiriting->";cin>>a;
b=a/10; c=a-b*10; d=10*c+b;
cout<<"Uning raqamlarini almashtirishdan hosil bo'lgan son->"<<d;
system("pause");
return 0;
}
Integer9. Uch xonali son berilgan. Uning yuzlar xonasidagi raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100;
cout<<"bu sonning yuzlar xonasida raqami->"<<b;
system ("pause");
return 0;
}
Integer10. Uch xonali son berilgan. Oldin uni birliklar xonasidagi raqamni so'ng o'nliklar xonasidagi raqamni chiqaruvchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10;
cout<<"bu sonning yuzlar xonasidagi raqami->"<<b;
cout<<"bu sonning o'nlar xonasidagi raqami->"<<d;
cout<<"bu sonning birlar xonasidagi raqami->"<<e;
system ("pause");
return 0;
}
Integer11 Uch xonali son berilgan. Uning raqamlar yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b+d+e;
cout<<"uning raqamlarining yig'indisi->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer12 Uch xonali son berilgan. Uning raqamlarini teskari tartibda yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi program tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b+10*d+100*e;
cout<<"uning raqamlarining o'rnini almashtirishdan hosil bo'lgan son->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer13. Uch xonali son berilgan. Uning chapdan birinchi raqamini o’chirib o'ng tarafiga yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b+100*d+10*e;
cout<<"Uning chapdan birinchi raqamini o'chirib o'ng tarafiga yozishdan hosil bo'lgan son->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer14. Uch xonali son berilgan. Uning o'ngdan birinchi raqamini o’chirib chap tarafiga yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b*10+d+100*e;
cout<<"Uning o'ngdan birinchi raqamini o'chirib chap tarafiga yozishdan hosil bo'lgan son->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer15. Uch xonali son berilgan. Uning o'nliklar xonasidagi raqam bilan yuzliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin. (Kirish =123; Natija = 213)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b*10+d*100+e;
cout<<"Uning o'nliklar xonasidagi raqam bilan yuzliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo'lgan son->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer16 Uch xonali son berilgan. Uning o'nliklar xonasidagi raqam bilan birliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin. (Kirish =123; Natija = 132)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"uch xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/100; c=a-b*100; d=c/10; e=c-d*10; f=b*100+d+e*10;
cout<<"Uning o'nliklar xonasidagi raqam bilan birliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo'lgan son->"<<f;
system ("pause");
return 0;
}
Integer17. 999 dan katta bo'lgan son berilgan. Bir marta bo'lib butunni va bo'lib qoldiqni olish operatsiyasidanfoydalanib berilgan sonni yuzliklar xonasidagi sonni aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"to'rt xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/1000; c=a-b*1000; d=c/100; e=c-d*100;
cout<<"berilgan sonning yuzliklar xonasidagi son->"<<d;
system ("pause");
return 0;
}
Integer18. 999 dan katta bo'lgan son berilgan. Bir marta bo'lib butunni va bo'lib qoldiqni olish operatsiyasidanfoydalanib berilgan sonni mingliklar xonasidagi sonni aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e,f;
cout<<"to'rt xonali sonni kiriting->";cin>>a;
b=a/1000; c=a-b*1000; d=c/100; e=c-d*100;
cout<<"berilgan sonning mingliklar xonasidagi son->"<<b;
system ("pause");
return 0;
}
Integer19 Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o'tti. Kun boshidan boshlab qancha minut to’la o'tganligini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan sekund->";cin>>a;
b=a/60;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan to'la minut->"<<b;
system ("pause");
return 0;
}
Integer20. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o'tti. Kun boshidan boshlab qancha to’la soat o'tganligini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan sekund->";cin>>a;
b=a/3600;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan to'la soat->"<<b;
system ("pause");
return 0;
}
Integer21. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o'tti. Kun boshidan boshlab qancha minut va sekund o’tganini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan sekund->";cin>>a;
b=a/60; c=a-b*60;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan to'la minut-> "<<b;cout<<" va o'tgan sekund-> "<<c;
system ("pause");
return 0;
}
Integer22. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o'tti. Kun boshidan boshlab qancha soat va sekund o’tganini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan sekund->";cin>>a;
b=a/3600; c=a-b*3600;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan to'la soat-> "<<b;cout<<" va o'tgan sekund-> "<<c;
system ("pause");
return 0;
}
Integer23. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o'tti. Kun boshidan boshlab qancha soat, minut va sekund o’tganini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan sekund->";cin>>a;
b=a/3600; c=a-b*3600; d=c/60; e=c-d*60;
cout<<"Kun boshidan boshlab o'tgan to'la soat-> "<<b; cout<<" minut-> "<<d; cout<<" sekund-> "<<e;
system ("pause");
return 0;
}
Integer24. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 0-yakshanba, 1-dushanba, 2-seshanba, 3- chorshanba, 4-payshanba, 5-juma, 6-shanba. 1-365 oraliqda yotuvchi К soni berilgan. Agar 1-yanvar dushanba bo’lsa, kiritilgan K- kun haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.( shart operatorini ishlatmang)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"1-365 oraliqda yotuvchi sonni kiriting -> ";cin>>a;
b=a/7; c=a-b*7;
{
if (c==0)
cout<<" Yakshanba ";
}
{
if (c==1)
cout<<" Dushanba ";
}
{
if (c==2)
cout<<" Seshanba ";
}
{
if (c==3)
cout<<" Chorshanba ";
}
{
if (c==4)
cout<<" Payshanba ";
}
{
if (c==5)
cout<<" Juma ";
}
{
if (c==6)
cout<<" Shanba ";
}
system ("pause");
return 0;
}
Integer25. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. -yakshanba, 1-dushanba, 2-seshanba, 3- chorshanba, 4-payshanba, 5-juma, 6-shanba. 1-365 oraliqda yotuvchi К soni berilgan. Agar 1-yanvar payshanba bo’lsa, kiritilgan К - kun haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin. ( shart operatorini ishlatmang)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"1-365 oraliqda yotuvchi sonni kiriting -> ";cin>>a;
b=a/7; c=a-b*7;
{
if (c==4)
cout<<" Yakshanba ";
}
{
if (c==5)
cout<<" Dushanba ";
}
{
if (c==6)
cout<<" Seshanba ";
}
{
if (c==0)
cout<<" Chorshanba ";
}
{
if (c==1)
cout<<" Payshanba ";
}
{
if (c==2)
cout<<" Juma ";
}
{
if (c==3)
cout<<" =Shanba ";
}
system ("pause");
return 0;
}
Integer26. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba. 1-365 oraliqda yotuvchi К soni berilgan. Agar 1-yanvar seshanba bo’lsa, kiritilgan K- kun haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin. ( shart operatorini ishlatmang)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"1-365 oraliqda yotuvchi sonni kiriting -> ";cin>>a;
b=a/7; c=a-b*7;
{
if (c==6)
cout<<" Yakshanba ";
}
{
if (c==0)
cout<<" Dushanba ";
}
{
if (c==1)
cout<<" Seshanba ";
}
{
if (c==2)
cout<<" Chorshanba ";
}
{
if (c==3)
cout<<" Payshanba ";
}
{
if (c==4)
cout<<" Juma ";
}
{
if (c==5)
cout<<" Shanba ";
}
system ("pause");
return 0;
}
Integer27. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba. 1-365 oraliqda yotuvchi К soni berilgan. Agar 1-yanvar yakshanba bo’lsa, kiritilgan К - kun haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin. ( shart operatorini ishlatmang)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"1-365 oraliqda yotuvchi sonni kiriting -> ";cin>>a;
b=a/7; c=a-b*7;
{
if (c==1)
cout<<" Yakshanba ";
}
{
if (c==2)
cout<<" Dushanba ";
}
{
if (c==3)
cout<<" Seshanba ";
}
{
if (c==4)
cout<<" Chorshanba ";
}
{
if (c==5)
cout<<" Payshanba ";
}
{
if (c==6)
cout<<" Juma ";
}
{
if (c==0)
cout<<" Shanba ";
}
system ("pause");
return 0;
}
Integer28. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba(N 1-7gacha bo'lgan hafta kunlari soni). 1-365 oraliqda yotuvchi К soni berilgan. Agar 1-yanvar N chi kunga to'g'ri kelsa, kiritilgan К - kun haftaning qaysi kuniga to'g'ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin. ( shart operatorini ishlatmang)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"1-365 oraliqda yotuvchi sonni kiriting -> ";cin>>a;
b=a/7; c=a-b*7;
{
if (c==0)
cout<<" Yakshanba ";
}
{
if (c==1)
cout<<" Dushanba ";
}
{
if (c==2)
cout<<" Seshanba ";
}
{
if (c==3)
cout<<" Chorshanba ";
}
{
if (c==4)
cout<<" Payshanba ";
}
{
if (c==5)
cout<<" Juma ";
}
{
if (c==6)
cout<<" Shanba ";
}
system ("pause");
return 0;
}
Integer29 A,B,C butun sonlar berilgan. Tomonlari A va В bo'lgan to'g'ri to'rtburchakka tomoni С bo'lgan kvadrat eng ko'p joylashtirilsin. To'g'rito'rt burchakka eng ko'p joylashgan kvadratlar soni va joylashmay qolgan qismi yuzasini aniqlovchi programma tuzilsin.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,c,d,e;
cout<<"To'g'ri to'rt burchakning eni -> ";cin>>a;
cout<<"To'g'ri to'rt burchakning bo'yi -> ";cin>>b;
cout<<"Kvadratning tomoni -> ";cin>>c;
d=(a*b)/(c*c); e=(a*b)-d*c*c;
cout<<"To'g'ri to'rt burchakka eng ko'p joylashgan kvadratlar soni -> "<<d;
cout<<" Joylashmay qolgan qismi yuzasi -> "<<e;
system ("pause");
return 0;
}
Integer30. Qasidir yil berilgan. Berilgan yilning qaysi yuzyillikka kirishini aniqlovchi programma tuzilsin. (Masalan: 20 - yuz yillikning boshi 1901 yil).
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b;
cout<<"Qaysidir yil berilgan -> ";cin>>a;
b=a/100+1;
cout<<"Berilgan yil -> "<<b<<"-yuzyillikka kiradi ";
system ("pause");
return 0;
}

3402 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений